تراوشات ذهنی من

اونایی که از پست هام خوششون نمیاد نظراشون و بنویسن روی کاغذبعدشم بندازنش توسطل آشغال....!


ما دختـــــــرها همه حسودیـــــــم

از حســــــــادت سایــــــز دور کمـــــــر

تا حســـــــادت به اندازه پشــــــت پلک...

امــــــــا...

عذاب آورتریــــــــن حسادتمــــــــان وقتـــــــی است که...
 دل میبندیــــــــم

دل به یه مــــــــرد که میبندیم

دیگـــــــه تاب نداریم صدایــــــــی جز ما ،


نگاهــــــــی جز ما و دستایــــــــی به جز دستای خودمـــــــون

اصلا هــــــــر چیــــــــزی جز خــــــــودمــــــــون

حتی  از هزارفرسخیش رد بشــــــــه

ای کــــــــاش لال شود ، کــــــــور شود ، یا اصلا بمیرد " رقیــــــــب "


نوشته شده در یکشنبه 16 تیر 1392ساعت 03:36 توسط تصویری از ذهن خسته ی من نظرات (41)
Design By : Pars Skin