تراوشات ذهنی من

اونایی که از پست هام خوششون نمیاد نظراشون و بنویسن روی کاغذبعدشم بندازنش توسطل آشغال....!


دختـــرک بود و پســـــری هوس باز


مشــــروب بود و ســـــــــــی گار


پســـر گــــفت مگه عاشقم نیســـــــــتی؟یه عاشقـــ باید به حرف


عـــشقش گوش بدهدختـــرک عاشق بود و حاضـــــر بود هرکاری کنـــه


تا پسر باهــاش بمونـــه


پس قبولـــ کرد


پســـر شروع کرد به بوســـیدن/دخترکــ فکر کرد عشق بازیـــه!


جامـــه ی دریده شده/شـــ-ــهو-ت بالـــا/بکـــــــــــــــــارت پاره شدهاشکهای دختــــرک/خنده های پســــر


دختــــرک فهمید چه بـــــــهای سنگینی داره عاشـــق شدندختـــــرک موند/پســـــر رفتــــــــــــــــــــــــ


دختــــــــــــرک قصـــــــه ی ما به یاد عشــــق بازیه اولش شد


:فاح-ــــــــــــــــشه!آری دختــــــــرک قصه ی ما فاحــــــــــــ-ــــشه نام گرفتــــــ...


این بود داستــــــــان معشوقـــــــــه ای که


فاحــــــــــ-شه نام گرفـتـــ
نوشته شده در جمعه 7 تیر 1392ساعت 21:11 توسط تصویری از ذهن خسته ی من نظرات (43)
Design By : Pars Skin